Tochtenblad nodig?

Geschiedenis

Toen de wandelvereniging “De Suzuki Blarentrappers” in 1986 moeilijkheden hadden, kwam bij een aantal mensen de idee naar boven om een nieuwe wandelclub in Brugge op te richten. Onder impuls van Leo Vande Zande, Erwin Fiems (ereparcoursmeester) en Lisette Verbruggen (overleden 27 juli 2016)  werden enkele mensen bereid gevonden om ogenblikkelijk op de kar te springen. Om de nodige fondsen te verzamelen, werd een potje bijeengelegd.

Erwin Lisette

Leo, Erwin, Lisette

Nu was het nog de kwestie om een geschikte clubnaam te vinden. Een mogelijke optie was de “Breidelzonen”, maar in Brugge waren reeds een aantal sportverenigingen met deze naam, en dit zou alleen maar verwarring stichten. Lisette kwam op het idee van globetrotter (wandelende wereldreiziger) en laat die in Brugge wonen. “De Brugsche Globetrotters” waren geboren. Het nieuwe bestuur nam contact op met de federatie en na betaling van het aansluitingsgeld kon clubnummer 177 WJSV DE BRUGSCHE GLOBETROTTERS starten. Toen was dit nog onder de W.O.W.B. (West- en Oostvlaamse Wandelbond), later werd dit V.W.J.L. (Vlaamse Wandel en Jogging Liga), nog later AKTIVIA en nu is dit Wandelsport Vlaanderen. Er werd een voorlopig clublokaal gezocht en de activiteiten konden starten. In de begin jaren was de Samario ons clublokaal. Later zochten we een lokaal met een grotere zaal. Dat werd café “De Gasterie”. Gezien ook deze zaal te klein werd voor de 2 jaarlijkse bijeenkomsten, werd terug uitgekeken naar een clublokaal in de binnenstad, zonder dat daar een zaal bij hoorde te zijn. Immers voor het souper en het gezellig samenzijn kan dan een grote zaal gekozen worden zonder verplichtingen. Vandaar dat ons clublokaal nu Café “De Kalvarieberg” is bij Linda en Addy, Sint-Clarastraat 163, 8000 Brugge.

In onze eerste jaar werd reeds een Wisselbekertocht ingericht in “De Krakele” en naar de normen van toen, was dit reeds een schot in de roos. 1500 wandelaars kwamen het mooie Brugge bezoeken. In dit jaar hadden wij maar één organisatie. Enkele jaren later kwam Leo Vande Zande op het idee om eens een wandeltocht in te richten die echt dwars door Brugge gaat. Het bestuur stak de koppen bijeen en een nieuw kind was geboren : “Dwars door Brugge”. Het enige probleem was het vinden van een geschikte startplaats hiervoor. Na heel wat woelige wateren te hebben bevaren, ging hij eens het KTA in Brugge aanspreken. Via de nodige contacten werd alles geregeld, en tot op heden richten wij er nog steeds onze “Dwars door  Brugge” in. Deze tocht werd wegens de loopwedstrijd later omgevormd tot “Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer”. Naarmate de jaren vorderden, groeide eveneens het ledenaantal en werden meer tochten per jaar georganiseerd. In 2005 zijn dit er zelfs 9. Onze club geniet een zekere faam en dit wordt bewezen door het volgende. Bij het opstarten van een nieuw wandelproject in de Brugse regio worden wij steevast als eerste aangesproken om mee te doen. We denken hierbij aan Kroenkelen, De Kust Beweegt, de Vives Campustocht, de Brugse Ommeland Wandeltrofee en indertijd de Baron de Maeretocht tussen Torhout en Zeebrugge.

De club bloeide echt uit onder het voorzitterschap van Eric Schreel tot de grootste wandelclub van Brugge. Met de organisatiekracht van Leo Vande Zande enerzijds en met parcours inzicht van Erwin Fiems anderzijds hadden de wandelaars enkel lof over onze organisaties. Toen ziekte bij Eric Schreel toesloeg werd hij unaniem door het bestuur als erevoorzitter uitgeroepen.

eric

Eric Schreel Erevoorzitter

De club is ondertussen uitgegroeid tot een echte sportvereniging, waarbij we per 1 januari 2013 het vzw statuut aannamen. Sinds die datum opereren we onder de naam Brugsche Globetrotters vzw. Ondertussen nam Gilbert Van Cleven de rol van parcoursmeester van Erwin over. Erwin heeft immers gezondheidsproblemen om dergelijke zware job uit te voeren. Hij werd daarop ook ereparcoursmeester.

Naar aanleiding van een bijzondere algemene vergadering op 9 augustus 2014, werd de visie van het bestuur om meer polyvalent en in open samenwerking verder te gaan bekrachtigd. Dit heeft tot gevolg gehad dat een van de stichters van de club het bestuur verlaten heeft.

In 2015 en begin 2016 verdween de relatiefszin bij een aantal nieuwe bestuursleden, zodat de club in moeilijkheden komt, om nog tochten te organiseren. Niettegenstaande de fantastische uitstraling en de vele lovende woorden van de wandelaars over onze organisaties, zag een groot deel van het bestuur het niet meer zitten om verder te doen en wordt een oproep aan de leden gedaan voor extra hulp en nieuwe krachten. Hierop kwamen heel wat positieve reacties binnen. Op een info-vergadering eind april 2016 werd aan potentiële kandidaat bestuursleden de clubwerking uitvoerig uitgelegd, waardoor 6 nieuwe personen bevestigden het bestuur te willen versterken. Op een Bijzondere Algemene Vergadering van 27 mei 2016 werd een nieuw bestuur met maar liefst 9 leden bekrachtigd. Daarnaast kan dat bestuur rekenen op een groot aantal helpers.

Ook goede doelen worden door onze vereniging ondersteund. Zo was 2003 het “Europees Jaar van Personen met een Handicap”. Onze club droeg ook haar steentje bij en richtte op 14 juni 2003 een wandeltocht van 50 km in, waarvan alle opbrengsten naar diverse instellingen met gehandicapte personen gingen. Begin 2005 werd een financiële bijdrage geleverd aan het Tsunami-rampenfonds. Vanaf 2006 wordt eveneens per wandeltocht een bedrag van 0,025 euro per deelnemer doorgestort aan het ARIANE-LEUKEMIEFONDS. Elke 2 jaar richten wij een wandeltocht in die in het teken staat van deze organisatie. Ook een tombola ten voordele van het fonds wordt elke 2 jaar georganiseerd.

Club info

Het lidmaatschap bij onze wandelvereniging “Brugsche Globetrotters vzw“ kan uw wandelinteresse doen groeien. Aansluiten bij een club heeft tevens tal van voordelen:
– u kan vanaf vandaag lid worden voor 11,00 euro per jaar per gezinslid: voor de wandelfederatie (Wandelsport Vlaanderen) en onze wandelclub, bent u dan lid vanaf heden tot eind december 2016
– u krijgt gratis het tijdschrift van de wandelfederatie, Walking Magazine, dat 5 x per jaar verschijnt
– u krijgt eveneens gratis het 3 maandelijks Wandelkrantje van onze wandelclub
– u hebt de mogelijkheid om enkele keren per jaar mee te gaan met busuitstappen naar diverse wandeltochten aan een voordelige prijs (prijs steeds afhankelijk van de bestemming)
– u kunt deelnemen aan een meerdaagse reis (in 2008 was dit Wellingborough in Engeland; in 2009 was dit Bern in Zwitserland; in 2010 naar Parijs; in 2011 naar Barcelona; in 2012 naar Rochefort; in 2013 naar Quillan (Frankrijk) alsook naar Malmédy (weekend); in 2014 wandelweekend rond Voerstreek; in 2015 wandelweekend rond Maastricht alsook een wandelreis naar Zuid-Polen; voor 2016 is een wandelreis naar Tirol voorzien)
– de wandelkalender “Walking” kan aangekocht worden aan gunstprijs
– de club levert gratis naametiketten op bepaalde wandeltochten voor zover ze aangevraagd worden

– verder zijn er nog soupers, wandelkledij, enz… : allemaal aan voordelige ledenprijzen

Aan het lidmaatschap zijn geen verplichtingen verbonden. Uiteraard worden eigen wandeltochten aanbevolen, maar het staat ieder lid vrij te gaan wandelen waar hij of zij wil.

Onze club heeft een clublokaal, Café – De Kalvarieberg, Sint-Clarastraat 163, Brugge. Dit lokaal wordt enkel gebruikt voor vergaderingen, controleposten op eigen wandeltochten, … maar nooit als startplaats voor onze eigen wandeltochten, gezien de grootte van de zaal.
Onze startplaatsen zijn meestal cafetaria’s van scholen, sportzalen en gemeentelijke zalen.

Overschrijving van het lidgeld dient te gebeuren op onze rekening met nummer: BE49 6528 2706 9471; BIC code = HBKABE22) op naam van Brugsche Globetrotters vzw, Canadezenstraat 96, 8380 Lissewege met vermelding van de naam van de leden + ‘Lidgeld 2016’. Na ontvangst van de vereiste lidgeld(en) ontvangt u de lidkaart(en) en kunnen alle voordelen als lid van de Brugsche Globetrotters ingaan.

Indien je lid wil worden, dan zullen we zeker nog de volgende gegevens nodig hebben : naam – voornaam – adres – telefoon (of GSM) nummer – email adres – geboorteplaats – geboortedatum. Gelieve dit dan ook te gepaste tijde door te geven aan het secretariaat. Je kunt je gegevens ook digitaal doorgeven door op deze link te klikken.

Hierbij twee kleine bemerkingen betreffende het wandelen.
• De wandeltochten verlopen steeds via een uitgepijld parcours. Men kan er individueel aan deelnemen voor gelijk welke afstand. Er wordt dus niet in groep gewandeld. Om de 5 à 8 km is een rustpost voorzien waar eten en drinken kan bekomen worden.
• Het is toegelaten een hond aan de leiband mee te nemen. Hierbij dient men zich te houden aan alle regels ter zake, die steeds goed zijn aangeduid.
Nog vragen? Contacteer gerust één van de volgende personen :

Voorzitter: Luc Vermeersch, Canadezenstraat 96, 8380 Lissewege, GSM 0478/911 440
Ondervoorzitter: Dorine Hilderson, August Derrestraat 78, 8310 Assebroek, GSM 0479/692 563

Secretaris: Jean-Pierre Meersseman, Daverlostraat 124, 8310 Assebroek, GSM 0487/723 867
Penningmeester: Christian Meersseman, Hoedenmakersstraat 5 bus 2, 8000 Brugge, GSM 0477/495 397

 

Interessante links

Ariane Leukemiefonds

Als vereniging steunen we actief het Ariane Leukemiefonds door voor elke wandelaar een bedrag aan het fonds over te schrijven.

Sportdienst Brugge

Als vereniging krijgen we de steun van de Sportdienst van Stad Brugge.

Sportdienst Brugge op Facebook

Volg de Sportdienst van Stad Brugge ook op Facebook

Brugse Sportraad

Als vereniging zijn we eveneens aangesloten bij de Brugse Sportraad

Pin It on Pinterest