Bestuur

Luc Vermeersch

Luc Vermeersch

Voorzitter, Penningmeester, Contactpersoon federatie, Verantwoordelijke ledenbeheer & busreizen, Web & Facebookbeheerder

Canadezenstraat 96
8380 Lissewege
GSM 0478/911 440
Email: luc@brugsche-globetrotters.be

Dorine Hilderson

Dorine Hilderson

Ondervoorzitter, Verantwoordelijke clubwinkel

August Derrestraat 78
8310 Assebroek
GSM 0479/692 563
Email: dorine@brugsche-globetrotters.be

Jean-Pierre Meersseman

Jean-Pierre Meersseman

Secretaris, Verslaggever, Verantwoordelijke aanvraag vergunningen, Contactpersoon Stad Brugge, Public Relations

Daverlostraat 124
8310 Assebroek
GSM 0489/423 281
Email: Jean-Pierre@brugsche-globetrotters.be

Christian Meersseman

Christian Meersseman

Verantwoordelijke wandelkrantje, Verantwoordelijke reservatie zalen

Hoedenmakersstraat 5 bus 2
8000 Brugge
GSM 0477/495 397
Email: christian@brugsche-globetrotters.be

Hervé Maertens

Hervé Maertens

Verantwoordelijke medewerkers wandeltochten, Verantwoordelijke vervoer wandeltochten

Leopold De Bruynestraat 14
8310 Sint-Kruis
GSM 0478/390 279
Email: herve@brugsche-globetrotters.be
Dominiek Franco

Dominiek Franco

Verantwoordelijke materialen wandeltochten, Verantwoordelijke magazijn

Blauwkasteelweg 20 bus 01.01
8310 Sint-Kruis
GSM 0498/256 905
Email: dominiek@brugsche-globetrotters.be
Erik Clauw

Erik Clauw

Parcoursmeester, Kwaliteitsverantwoordelijke

Galbertuslaan 10 bus 2
8200 Sint-Michiels
GSM 0485/128 387
Email: erik@brugsche-globetrotters.be

Functies buiten het bestuur

Eric Schreel

Eric Schreel

Ere-voorzitter

Sven Ampe

Sven Ampe

Website, Webdesign

Toen de wandelvereniging “De Suzuki Blarentrappers” in 1986 moeilijkheden hadden, kwam bij een aantal mensen de idee naar boven om een nieuwe wandelclub in Brugge op te richten. Onder impuls van Leo Vande Zande, Erwin Fiems (ereparcoursmeester) en Lisette Verbruggen (overleden 27 juli 2016)  werden enkele mensen bereid gevonden om ogenblikkelijk op de kar te springen. Om de nodige fondsen te verzamelen, werd een potje bijeengelegd.

Erwin Lisette

Leo, Erwin, Lisette

Nu was het nog de kwestie om een geschikte clubnaam te vinden. Een mogelijke optie was de “Breidelzonen”, maar in Brugge waren reeds een aantal sportverenigingen met deze naam, en dit zou alleen maar verwarring stichten. Lisette kwam op het idee van globetrotter (wandelende wereldreiziger) en laat die in Brugge wonen. “De Brugsche Globetrotters” waren geboren. Het nieuwe bestuur nam contact op met de federatie en na betaling van het aansluitingsgeld kon clubnummer 177 WJSV DE BRUGSCHE GLOBETROTTERS starten. Toen was dit nog onder de W.O.W.B. (West- en Oostvlaamse Wandelbond), later werd dit V.W.J.L. (Vlaamse Wandel en Jogging Liga), nog later AKTIVIA en nu is dit Wandelsport Vlaanderen. Er werd een voorlopig clublokaal gezocht en de activiteiten konden starten. In de begin jaren was de Samario ons clublokaal. Later zochten we een lokaal met een grotere zaal. Dat werd café “De Gasterie”. Gezien ook deze zaal te klein werd voor de 2 jaarlijkse bijeenkomsten, werd terug uitgekeken naar een clublokaal in de binnenstad, zonder dat daar een zaal bij hoorde te zijn. Immers voor het souper en het gezellig samenzijn kan dan een grote zaal gekozen worden zonder verplichtingen. Vandaar dat ons clublokaal nu Café “De Kalvarieberg” is bij Linda en Addy, Sint-Clarastraat 163, 8000 Brugge.

In onze eerste jaar werd reeds een Wisselbekertocht ingericht in “De Krakele” en naar de normen van toen, was dit reeds een schot in de roos. 1500 wandelaars kwamen het mooie Brugge bezoeken. In dit jaar hadden wij maar één organisatie. Enkele jaren later kwam Leo Vande Zande op het idee om eens een wandeltocht in te richten die echt dwars door Brugge gaat. Het bestuur stak de koppen bijeen en een nieuw kind was geboren : “Dwars door Brugge”. Het enige probleem was het vinden van een geschikte startplaats hiervoor. Na heel wat woelige wateren te hebben bevaren, ging hij eens het KTA in Brugge aanspreken. Via de nodige contacten werd alles geregeld, en tot op heden richten wij er nog steeds onze “Dwars door  Brugge” in. Deze tocht werd wegens de loopwedstrijd later omgevormd tot “Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer”. Naarmate de jaren vorderden, groeide eveneens het ledenaantal en werden meer tochten per jaar georganiseerd. In 2005 zijn dit er zelfs 9. Onze club geniet een zekere faam en dit wordt bewezen door het volgende. Bij het opstarten van een nieuw wandelproject in de Brugse regio worden wij steevast als eerste aangesproken om mee te doen. We denken hierbij aan Kroenkelen, De Kust Beweegt, de Vives Campustocht, de Brugse Ommeland Wandeltrofee en indertijd de Baron de Maeretocht tussen Torhout en Zeebrugge.

De club bloeide echt uit onder het voorzitterschap van Eric Schreel tot de grootste wandelclub van Brugge. Met de organisatiekracht van Leo Vande Zande enerzijds en met parcours inzicht van Erwin Fiems anderzijds hadden de wandelaars enkel lof over onze organisaties. Toen ziekte bij Eric Schreel toesloeg werd hij unaniem door het bestuur als erevoorzitter uitgeroepen.

eric

Eric Schreel Erevoorzitter

De club is ondertussen uitgegroeid tot een echte sportvereniging, waarbij we per 1 januari 2013 het vzw statuut aannamen. Sinds die datum opereren we onder de naam Brugsche Globetrotters vzw. Ondertussen nam Gilbert Van Cleven de rol van parcoursmeester van Erwin over. Erwin heeft immers gezondheidsproblemen om dergelijke zware job uit te voeren. Hij werd daarop ook ereparcoursmeester.

Naar aanleiding van een bijzondere algemene vergadering op 9 augustus 2014, werd de visie van het bestuur om meer polyvalent en in open samenwerking verder te gaan bekrachtigd. Dit heeft tot gevolg gehad dat een van de stichters van de club het bestuur verlaten heeft.

In 2015 en begin 2016 verdween de relatiefszin bij een aantal nieuwe bestuursleden, zodat de club in moeilijkheden komt, om nog tochten te organiseren. Niettegenstaande de fantastische uitstraling en de vele lovende woorden van de wandelaars over onze organisaties, zag een groot deel van het bestuur het niet meer zitten om verder te doen en wordt een oproep aan de leden gedaan voor extra hulp en nieuwe krachten. Hierop kwamen heel wat positieve reacties binnen. Op een info-vergadering eind april 2016 werd aan potentiële kandidaat bestuursleden de clubwerking uitvoerig uitgelegd, waardoor 6 nieuwe personen bevestigden het bestuur te willen versterken. Op een Bijzondere Algemene Vergadering van 27 mei 2016 werd een nieuw bestuur met maar liefst 9 leden bekrachtigd. Daarnaast kan dat bestuur rekenen op een groot aantal helpers.

Ook goede doelen worden door onze vereniging ondersteund. Zo was 2003 het “Europees Jaar van Personen met een Handicap”. Onze club droeg ook haar steentje bij en richtte op 14 juni 2003 een wandeltocht van 50 km in, waarvan alle opbrengsten naar diverse instellingen met gehandicapte personen gingen. Begin 2005 werd een financiële bijdrage geleverd aan het Tsunami-rampenfonds. Vanaf 2006 wordt eveneens per wandeltocht een bedrag van 0,025 euro per deelnemer doorgestort aan het ARIANE-LEUKEMIEFONDS. Elke 2 jaar richten wij een wandeltocht in die in het teken staat van deze organisatie. Ook een tombola ten voordele van het fonds wordt elke 2 jaar georganiseerd.

Het lidmaatschap bij onze wandelvereniging “Brugsche Globetrotters vzw“ kan uw wandelinteresse doen groeien. Aansluiten bij een club heeft tevens tal van voordelen:
– u kan vanaf vandaag lid worden voor 11,00 euro per jaar per gezinslid: voor de wandelfederatie (Wandelsport Vlaanderen) en onze wandelclub, bent u dan lid vanaf heden tot eind december 2016
– u krijgt gratis het tijdschrift van de wandelfederatie, Walking Magazine, dat 5 x per jaar verschijnt
– u krijgt eveneens gratis het 3 maandelijks Wandelkrantje van onze wandelclub
– u hebt de mogelijkheid om enkele keren per jaar mee te gaan met busuitstappen naar diverse wandeltochten aan een voordelige prijs (prijs steeds afhankelijk van de bestemming)
– u kunt deelnemen aan een meerdaagse reis (in 2008 was dit Wellingborough in Engeland; in 2009 was dit Bern in Zwitserland; in 2010 naar Parijs; in 2011 naar Barcelona; in 2012 naar Rochefort; in 2013 naar Quillan (Frankrijk) alsook naar Malmédy (weekend); in 2014 wandelweekend rond Voerstreek; in 2015 wandelweekend rond Maastricht alsook een wandelreis naar Zuid-Polen; voor 2016 is een wandelreis naar Tirol voorzien)
– de wandelkalender “Walking” kan aangekocht worden aan gunstprijs
– de club levert gratis naametiketten op bepaalde wandeltochten voor zover ze aangevraagd worden

 

 

 

– verder zijn er nog soupers, wandelkledij, enz… : allemaal aan voordelige ledenprijzen

Aan het lidmaatschap zijn geen verplichtingen verbonden. Uiteraard worden eigen wandeltochten aanbevolen, maar het staat ieder lid vrij te gaan wandelen waar hij of zij wil.

Onze club heeft een clublokaal, Café – De Kalvarieberg, Sint-Clarastraat 163, Brugge. Dit lokaal wordt enkel gebruikt voor vergaderingen, controleposten op eigen wandeltochten, … maar nooit als startplaats voor onze eigen wandeltochten, gezien de grootte van de zaal.
Onze startplaatsen zijn meestal cafetaria’s van scholen, sportzalen en gemeentelijke zalen.

Overschrijving van het lidgeld dient te gebeuren op onze rekening met nummer: BE49 6528 2706 9471; BIC code = HBKABE22) op naam van Brugsche Globetrotters vzw, Canadezenstraat 96, 8380 Lissewege met vermelding van de naam van de leden + ‘Lidgeld 2016’. Na ontvangst van de vereiste lidgeld(en) ontvangt u de lidkaart(en) en kunnen alle voordelen als lid van de Brugsche Globetrotters ingaan.

Indien je lid wil worden, dan zullen we zeker nog de volgende gegevens nodig hebben : naam – voornaam – adres – telefoon (of GSM) nummer – email adres – geboorteplaats – geboortedatum. Gelieve dit dan ook te gepaste tijde door te geven aan het secretariaat. Je kunt je gegevens ook digitaal doorgeven door op deze link te klikken.

Hierbij twee kleine bemerkingen betreffende het wandelen.
• De wandeltochten verlopen steeds via een uitgepijld parcours. Men kan er individueel aan deelnemen voor gelijk welke afstand. Er wordt dus niet in groep gewandeld. Om de 5 à 8 km is een rustpost voorzien waar eten en drinken kan bekomen worden.
• Het is toegelaten een hond aan de leiband mee te nemen. Hierbij dient men zich te houden aan alle regels ter zake, die steeds goed zijn aangeduid.
Nog vragen? Contacteer gerust één van de volgende personen :

Voorzitter: Luc Vermeersch, Canadezenstraat 96, 8380 Lissewege, GSM 0478/911 440
Ondervoorzitter: Dorine Hilderson, August Derrestraat 78, 8310 Assebroek, GSM 0479/692 563

Secretaris: Jean-Pierre Meersseman, Daverlostraat 124, 8310 Assebroek, GSM 0487/723 867
Penningmeester: Christian Meersseman, Hoedenmakersstraat 5 bus 2, 8000 Brugge, GSM 0477/495 397

 

Ondernemingsnr : 0500.549.296
Brugsche Globetrotters vzw, Canadezenstraat 96 – 8380 Lissewege

Statutenwijziging per 9 augustus 2014

De statuten van Brugsche Globetrotters VZW, goedgekeurd bij stichting van de vereniging op 22 oktober 2012 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 7 november 2012, verwijzingsnummer 305763 ; worden vervangen door volgende nieuwe statuten.
STATUTEN
Titel I NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
Artikel 1
§ 1 De vereniging wordt genoemd: Brugsche Globetrotters vzw, hierna in dit document ook de vzw genoemd.
§ 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vzw, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting ‘vzw’, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.
Artikel 2
De vzw heeft haar maatschappelijke zetel te Canadezenstraat 96, 8380 Lissewege, deelgemeente van Stad Brugge, gelegen in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen
Artikel 3
§ 1 De vzw heeft tot doel de wandelsport te ondersteunen en aan te bieden aan leden en niet-leden. Meer specifiek betekent dit:
 • het organiseren in eigen beheer – of occasioneel in samenwerking met andere verenigingen of derden – van wandeltochten toegankelijk voor zowel wandelaars en joggers van aangesloten wandelclubs bij de erkende federaties, als voor niet aangesloten wandelaars en joggers;
 • de georganiseerde wandelingen zo aangenaam en vlot mogelijk te laten plaatsvinden door het aanbieden van rustposten met de nodige materiële ondersteuning voor de wandelaars, eventueel mits inning van een vergoeding.
 • het leveren van alle nodige steun aan haar leden om de wandelsport zo aangenaam mogelijk te maken.
 • het organiseren van evenementen die verband houden met het wandelgebeuren of het clubverband ondersteunen.
 • De gemeenschap en meer specifiek de wandelende leden te informeren over de wandelsport.
§ 2 De verkregen ontvangsten uit bovenvermelde verrichtingen mogen uitsluitend worden gebruikt tot dekking van de kosten. De eventueel opgebouwde reserves blijven in de vzw en worden niet uitgekeerd.
§ 3 De vzw mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.
§ 4 De vzw mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.
Artikel 4
De vzw is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.
Titel II LEDEN
Artikel 5
De vzw bestaat uit werkende leden en toegetreden leden bestaande uit sportieve leden en steunende leden.
 • De werkende leden zijn de stichtende leden en de sportieve leden van de Brugsche Globetrotters vzw die geïnteresseerd zijn in de werking van de vzw.
 • De toegetreden leden zijn de leden van de Brugsche Globetrotters vzw die de wandelsport beoefenen zonder stemrecht in de algemene vergadering van de vzw te wensen. Er zijn 2 categorieën van toegetreden leden:
 • De sportieve leden zijn de leden van de vzw die de wandelsport beoefenen, doch geen stemrecht in de algemene vergadering van de vzw wensen.
 • De steunende leden zijn de leden van de vzw die de wandelsport niet beoefenen, geen stemrecht in de algemene vergadering van de vzw wensen, doch de vzw genegen zijn.
De werkende leden worden hierna ‘leden’ genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering. De toegetreden leden kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene vergadering.
Artikel 6
§ 1 Het aantal leden moet ten minste uit vijf personen bestaan en kan maximum uit het totaal van de toegetreden leden van de wandelclub bestaan.
§ 2 De leden kunnen nooit aanspraak maken op het patrimonium van de vzw.
Artikel 7
§ 1 Om lid te worden van de vzw moet men:
a) De aanvraag richten tot de secretaris van de club. Dit kan zowel per mail als per brief.
b) Akkoord gaan met de statuten van de vzw en bereid zijn deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering.
c) Aanvaard worden door de raad van bestuur, bij volstrekte meerderheid van stemmen. De raad van bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.
§ 2 Zowel de leden, toegetreden leden als steunende leden betalen een jaarlijkse lidgeld. Het bedrag ervan wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering, maar mag nooit meer zijn dan 50 euro.
§ 3 Het jaarlijkse lidgeld dient voor de aansluiting van het lid of het toegetreden lid bij de wandelfederatie waar de vzw is bij aangesloten.
Artikel 8: lidmaatschap leden
§ 1 Het lidmaatschap van de leden is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.
§ 2 Vrijwillig ontslag van een lid geschiedt door een gewone ontslagbrief, ter attentie van de raad van bestuur en geadresseerd aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het lid kan wel vragen om verder als toegetreden lid bij de vzw te blijven.
§ 3 Het lidmaatschap volgt de kalender en regels van AKTIVIA, m.a.w. een lid kan om het even wanneer in het jaar lid worden. Het lid dat zijn lidgeld niet betaald heeft op 15 februari van het lopende jaar, wordt geacht ontslag te nemen op de laatste zondag van februari, zoals bepaald in de reglementering van AKTIVIA. Dit ontslag geldt dan zowel als lid als toegetreden lid
§ 4 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
§ 5 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vzw.
Artikel 9: lidmaatschap toegetreden leden – sportieve leden
§ 1 Het lidmaatschap van toegetreden leden is van onbepaalde duur en eindigt als het toegetreden lid zijn lidgeld niet betaald, zoals voorgeschreven door de wandelfederatie waaraan de vzw is aangesloten.
§ 2 Toegetreden leden kunnen aanwezig zijn op de algemene vergadering, maar bezitten geen stemrecht. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement.
§ 3 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
§ 4 Een sportief lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook zijn erfgenamen, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vzw.
Artikel 10: lidmaatschap toegetreden leden – steunende leden
§ 1 Het lidmaatschap van steunende leden is per kalenderjaar en wordt verlengd na betaling van het lidgeld.

§ 2 Steunende leden kunnen aanwezig zijn op de algemene vergadering, maar bezitten geen stemrecht. De rechten en plichten van de steunende leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement.

§ 3 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
§ 4 Een steunend lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook zijn erfgenamen, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vzw.
Titel III ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11 De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vzw. De toegetreden of steunende leden maken geen deel uit van de algemene vergadering. Toezichthouders worden op de Algemene vergadering uitgenodigd, maar hebben, voorzover ze geen lid zouden zijn, geen stemrecht. M.a.w. alleen leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.
Artikel 12
§1 De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
1) De wijziging van de statuten
2) De benoeming en afzetting van de bestuurders
3) De benoeming en afzetting van de toezichthouders en het bepalen van hun bezoldiging in geval een bezoldiging wordt toegekend;
4) De kwijting aan de bestuurders en toezichthouders
5) De goedkeuring van de begroting en de rekening
6) De ontbinding van de vzw
7) De uitsluiting van een lid, toegetreden lid of steunend lid
8) De omzetting van de vzw in een vennootschap met een sociaal oogmerk
9) Het vrijwillig ontbinden van de vzw
10) Alle gevallen waarin de statuten het vereisen
§ 2 De algemene vergadering kan tot maximaal 2 toezichthouders aanduiden. Hun mandaat loopt voor 2 jaar en kan verlengd worden. Hun taak is om onafhankelijk de boekhouding na te zien en daar verslag vanuit te brengen op de algemene vergadering. Als er geen kandidaat toezichthouders zijn, zal de voorzitter of de secretaris het verslag van de penningmeester expliciet nakijken en goedkeuren.
Artikel 13
§ 1 Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door de raad van bestuur. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.De uitnodiging zal via brief of email gebeuren. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. De raad van bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 15 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden.
§ 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vzw. De oproeping moet dan gebeuren binnen de 21 dagen en de bijeenkomst moet uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaatsvinden.
§ 3 De bijeenroeping en bepaling van de definitieve agenda geschiedt ten minste 8 dagen voor de vergadering bij gewone brief of per email, zowel voor de gewone als voor de buitengewone vergadering.
Artikel 14
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door de ondervoorzitter. Indien ook deze afwezig is, door de oudste (in leeftijd) van de aanwezige bestuurders.
Artikel 15
Een lid van de vzw kan zich laten vertegenwoordigen in de algemene vergadering door een volmachtdrager voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vzw. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vzw vertegenwoordigen.
Artikel 16
§ 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
§ 2 Om geldig besluiten te nemen in de algemene vergadering worden de voorwaarden van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en haar latere wijzigingen. Met andere woorden:
– In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
– Voor het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de vzw dient minstens de 2/3 den van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
– Daarenboven moeten gewone wijzigingen van de statuten door minstens 2/3 den van de aanwezige en vertegenwoordigde leden aangenomen worden. Een doelwijziging van de vereniging of de ontbinding van de vereniging vergt een meerderheid van minstens 4/5den van de aanwezige en vertegenwoordigde leden
– Besluiten in verband met een uitsluiting van leden kunnen slechts genomen worden mits 2/3den van de aanwezige en vertegenwoordigde leden de uitsluiting goedkeuren.
– Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
§ 3 De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt per email (brief voor leden zonder email) aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.
§ 4 Derden die belang zouden hebben in inzage in de besluiten van de Algemene vergadering kunnen dit schriftelijk aanvragen met een gemotiveerde brief of e-mail ter attentie van de Raad van Bestuur, geadresseerd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De daaropvolgende bestuursvergadering zal dan het exacte extract bepalen dat aan de betrokkenen zal worden medegedeeld via mail of brief. (volgens hetzelfde kanaal als de aanvrager gebruikt heeft)
Titel IV RAAD VAN BESTUUR
Artikel 17
§ 1 De vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens 5 leden. Indien de algemene vergadering slechts uit drie leden zou bestaan, zetelen 2 personen in de raad van bestuur.
§ 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vzw.

§ 3 Verkiezing of ontslag van bestuurders vergt een meerderheid van minstens 50% van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

§ 4 Een bestuurslid kan ontslag nemen, door dit
 • ofwel, in bijzijn van de 2/3de van bestuur te melden op een bestuursvergadering, waarbij dit in de notulen wordt geacteerd en dit ontslag niet binnen de 8 kalenderdagen na publicatie van de notulen schriftelijk wordt ontkend,
 • ofwel door een schrijven (e-mail of post) te richten aan de voorzitter of secretaris van de Raad Van Bestuur, ter attentie van de Raad van Bestuur.
§ 5 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
§ 6 Uittredende bestuursleden kunnen zich herverkiesbaar op de Algemene vergadering stellen.
§ 7 De raad van bestuur kan zich laten bijstaan door extra personen, die deelnemen aan de vergaderingen.
Artikel 18
De bestuurders worden verkozen voor een termijn van 4 jaar. Zij kunnen door de algemene vergadering herverkozen worden.
Artikel 19
De raad van bestuur kiest in zijn schoot minstens een voorzitter, ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester, Deze functies moeten door minstens 3 natuurlijke personen uitgeoefend worden, waarvan er geen 2 uit hetzelfde gezin komen. Daarnaast kan de raad van bestuur andere bestuursfuncties aanduiden naar gelang van de noden.
Artikel 20
§ 1 De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vzw, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.
§ 2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
Artikel 21
§ 1 De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vzw en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar door de raad van bestuur (verslag vergadering is rechtsgeldig). De voorzitter of de secretaris van de Raad van Bestuur maakt dergelijk besluit zo snel mogelijk over aan de betrokkene en dit binnen de 8 dagen na besluit van de raad van Bestuur. De overgedragen bevoegdheden kunnen eveneens door de betrokken bestuursleden worden stopgezet, mits het bestuurslid dit kenbaar maakt via brief of mail ter attentie van de Raad van bestuur, geadresseerd aan de voorzitter van de raad van bestuur.
§ 2 Om tegenover derden de vzw te vertegenwoordigen en te verbinden, is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders.
§ 3 De penningmeester is bevoegd de hieruit voortvloeiende betalingen uit te voeren; daarbij heeft hij de bevoegdheid om contante betalingen van de rekening uit te voeren tot een door de raad van bestuur vastgesteld maximum.Deze bevoegdheid volgt de regels zoals vermeld in artikel 21 § 1 voor het wegnemen van de bevoegdheid of het stopzetten ervan.
Artikel 22
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.
Artikel 23
§ 1 De raad van bestuur vergadert minstens 1 maal per jaar.
§ 2 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping gebeurt schriftelijk of per e-mail, ten minste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.
§ 3 De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. Voor voorstellen die exact 50% van de stemmen verkrijgen, wordt een 2de stemronde georganiseerd. Zo dit het resultaat niet wijzigt is de stem van de voorzitter doorslaggevend., Voorstellen die onmiddellijk door ten minste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden ondersteund, worden onmiddellijk goedgekeurd.
§ 4 Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.
Titel V DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 24
§ 1 Het boekjaar boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
§ 2 Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
Artikel 25
§ 1 Tot de ontbinding van de vzw zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze vastgelegd door de wet.
§ 2 Indien het aantal leden minder dan 5 leden wordt, zal de raad van bestuur een bijzondere algemene vergadering samenroepen met als enig agendapunt de ontbinding van de vzw.
§ 3 In geval van ontbinding van de vzw wordt het patrimonium (zijnde het overblijvend actief na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten) geschonken aan het “vzw Ariane Leukemie Fonds”. Indien het “vzw Ariane Leukemie Fonds” niet meer bestaat, zal de algemene vergadering een ander goed doel bepalen.
Artikel 26
§ 1 Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 van toepassing.
§ 2 De vzw leeft de wetten, decreten en besluiten van de federale en regionale overheden na.
Opgemaakt in drie exemplaren te Brugge op 9 augustus 2014
Handtekeningen van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Raad van bestuur

Interessante links

Ariane Leukemiefonds

Als vereniging steunen we actief het Ariane Leukemiefonds door voor elke wandelaar een bedrag aan het fonds over te schrijven.

Sportdienst Brugge

Als vereniging krijgen we de steun van de Sportdienst van Stad Brugge.

Sportdienst Brugge op Facebook

Volg de Sportdienst van Stad Brugge ook op Facebook

Brugse Sportraad

Als vereniging zijn we eveneens aangesloten bij de Brugse Sportraad

Pin It on Pinterest